نقشه سالن‌های هفدهمین دوره نمایشگاه معدن

 

  • سالن 6
  • سالن 7
  • سالن 8 و 9
  • سالن 10 و 11
  • سالن 27
  • فضای باز 1
  • فضای باز 2

نقشه سالن 6 نمایشگاه معدن 1402


نقشه سالن 7 نمایشگاه معدن 1402


نقشه سالن 8 و 9 نمایشگاه معدن 1402


نقشه سالن 11 و 111 نمایشگاه معدن 1402


نقشه سالن 27 نمایشگاه معدن 1402


نقشه فضای باز 1 نمایشگاه معدن 1402


نقشه فضای باز 2 نمایشگاه معدن 1402

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزارکننده نمایشگاه: شرکت بانیان امید
شرکت 6s Global
8Sphere Logo